מגמת ניהול עסקי – בהתמחות ניהול משאבי אנוש

מסלול טכנולוגי  (ניתן ללמוד במגמה זו רק  בכיתת אמ"ץ)

גלילאו גליליי אמר: "אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו".

  • ניהול ההון האנושי והכוונתו היא אחד האתגרים החשובים בבניית עתידו של המשק, בדרך לקידמה ובשאיפה למצויינות.
  • מגמת “ניהול עסקי” בהתמחות “ניהול משאבי אנוש” מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי.
  • מקצועות הלימוד במגמה חושפים ומכשירים את התלמידים לעולם העבודה המודרני הנתון לאינסוף שינויים ומאפשרים להם להבין תהליכים בתחום הניהול המודרני, בתחום הכלכלה הגלובלית והמקומית, יחסי עבודה, חוקי עבודה, עבודה בצוות ועוד.

נושאי הלימוד

מבוא למינהל וכלכלה

הנחת תשתית הידע לכל מקצועות המגמה, בעיקר דרך "משקפיו" של  ארגון. היבטים שונים בחיי הארגון, (שיווק, תמחיר, סביבה כלכלית, חשבונאות ומשאבי אנוש)  במטרה להבין את ההשלכות של כל אחד מהתחומים הללו על היחיד והארגון.  הכרת הכלים הממוחשבים העומדים היום לרשות הארגון והעמקה במשמעות המידע, ביכולת ההתמצאות במידע והשימוש המושכל בו.

הערכה מסכמת: מטלת ביצוע המוגשת בסוף כיתה י' (30%)

מבוא לכלכלה וניהול

בין הנושאים הנלמדים: סוגי ארגונים, מבנים ארגוניים, מערכות תקשורת בארגון, מאפייני הארגון הפורמלי, תופעת המחסור, אינפלציה ודפלציה, מחירי מינימום ומקסימום, ביקוש והיצע, גלובליזציה, תהליכים עיקריים בניהול ארגונים, כלים לניהול, תפקידי המנהל, קבלת החלטות, גישות בניהול ארגונים מנהיגות ועוד.

הערכה מסכמת: בחינת בגרות חיצונית בסוף כיתה י"א (70%)

בסה"כ – מקצוע מורחב בהיקף של 3 יח"ל

ניהול משאבי אנוש וכתיבה עיסקית

כתיבה עסקית, מהו המשאב האנושי, מוטיבציה בעבודה, הדרכת עובדים, יחסי עובד מעביד, רווחת העובד, פיתוח מקצועי, תרבות ארגונית ועוד.

הערכה: הגשת פרויקט (עבודת חקר) בניהול משאבי אנוש בסוף כיתה י"ב

עבודת הגמר בהיקף של 3 יח"ל

תלמידי המגמה, העומדים בכל הדרישות, יהיו זכאים לתעודה טכנולוגית המזכה אותם בדרוג מקצועי.

לוח צלצולים

1*


הפסקה


הפסקה 

6
הפסקה


הפסקה

10

08:00 – 08:30
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
20 דקות
10:20 – 11:05
11:05 – 11:50
15 דקות
12:05 – 12:50
12:50 – 13:35
10 דקות
13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
5 דקות
15:20 – 16:05
16:05 – 16:50