מגמת גיאוגרפיה

תכנית הלימודים בגיאוגרפיה מתמקדת בחקר תופעות ותהליכים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם. מקצוע חובק עולם וענף רב-תחומי ובינתחומי, מרתק, אקטואלי, חווייתי ומרחיב אופקים.

שילוב של חשיבה מרחבית עם חשיבה כמותית, והוא מתאים לכל תלמיד ללא ידע מקדים.

במגמה  משתמשים באמצעים מתוקשבים עבור איסוף מידע מרחבי, הצגתו וניתוחו.  ומשלבים בתהליך הלמידה סיורים עיוניים וחווייתיים ביישובים שונים בארץ, כדי להכיר את  תהליכי פיתוח ותכנון.  מגוון דרכי הוראה –  למידה עיונית, הרצאות אקדמאית, סרטים הנוגעים לנושאים הנלמדים, עיסוק באקטואליה בכל אמצעי המדיה ומאמרים מדעיים.

נושאי לימוד והרכב הבגרות במגמה

“תכנון ופיתוח מרחבי” (2 יח”ל)

השונות ברמת הפיתוח בין המדינות המפותחות לבין המדינות המתפתחות | גורמים והשלכות על המרחב היישובי והכלכלי | תהליך הגלובליזציה | ערים ותהליכי עיור בעולם

התלמידים מגישים עבודת חקר שמהווה 40% מציון הבגרות שלהם.

“ארץ ישראל ומזרח תיכון” (2 יח”ל)

גיאוגרפיה של ארץ ישראל | אקלים, מקורות המים, אנרגיה, תחבורה | ערים וישובים ומיקומה של ישראל | אוכלוסיית ישראל ומאפייניה הייחודיים | תמורות בכלכלת ישראל | משאבים ותשתיות | איכות הסביבה בישראל

גיאוגרפיה של המזרח התיכון | מדינות המקיפות אותנו – נוף, אקלים, מים, נפט, חברה, סביבה | קשרי גומלין טבע-אדם כגורם עיצוב המרחב במזרח התיכון |  אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון |  הכלכלה במזרח התיכון | בין עולם מפותח לעולם מתפתח | תהליכים גיאופוליטיים

נתי"ב – ניתוח תופעות יחודיות במרחב (1 יח"ל אנסין)

בעזרת מפות, דיאגרמות, טבלאות וכלי ניתוח נוספים הנרכשים במהלך השנה.

בחינת בגרות חיצונית מתוקשבת

יתרונות המגמה

מקצוע מבוקש בענפים רבים במשק הישראלי: במשרדים ממשלתיים, ברשויות מקומיות, במגזר הפרטי ובתפקידים שונים בצה"ל.

לוח צלצולים

1*


הפסקה


הפסקה 

6
הפסקה


הפסקה

10

08:00 – 08:30
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
20 דקות
10:20 – 11:05
11:05 – 11:50
15 דקות
12:05 – 12:50
12:50 – 13:35
10 דקות
13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
5 דקות
15:20 – 16:05
16:05 – 16:50