כיתת עמ"ט בחטיבה

עתודה מדעית טכנולוגית – כיתת מצוינות

  • מטרת התוכנית – להגדיל באופן משמעותי את היקף הבוגרים המסיימים תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית.
  • תוכנית הלימודים – התלמידים לומדים את תוכנית הלימודים הרגילה, בדגש על תגבור בתחומים הבאים:
    1. מתמטיקה
    2. מדעים – פיזיקה
    3. מדעי המחשב

התלמידים נחשפים – להעשרה בתחומי המדעים, סיורים, הרצאות ופיתוח מנהיגות.

לוח צלצולים

1*


הפסקה


הפסקה 

6
הפסקה


הפסקה

10

08:00 – 08:30
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
20 דקות
10:20 – 11:05
11:05 – 11:50
15 דקות
12:05 – 12:50
12:50 – 13:35
10 דקות
13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
5 דקות
15:20 – 16:05
16:05 – 16:50