קריית החינוך ע״ש גינסבורג

איתך לאורך כל הדרך!

מעל 0
תלמידים - כל אחד הוא עולם ומלואו
% 0
צוות מקצועי מסור ומחויב
% 0
גיוס לצה"ל ולשרות לאומי
% 0
זכאות לבגרות

מגמות הלימוד בחטיבה העליונה

Hands of programmer writing code on laptop

טכנולוגיה ומדעים