קריית החינוך ע״ש גינסבורג

איתך לאורך כל הדרך!

מעל 0
תלמידים - כל אחד הוא עולם ומלואו
% 0
צוות מקצועי מסור ומחויב
% 0
גיוס לצה"ל ולשרות לאומי
% 0
זכאות לבגרות

מגמות הלימוד בחטיבה העליונה

Hands of programmer writing code on laptop

טכנולוגיה ומדעים

רשימת ספרי הלימוד של חט"ב לשנת הלימודים תשפ"ה

לוח צלצולים

1*


הפסקה


הפסקה 

6
הפסקה


הפסקה

10

08:00 – 08:30
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
20 דקות
10:20 – 11:05
11:05 – 11:50
15 דקות
12:05 – 12:50
12:50 – 13:35
10 דקות
13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
5 דקות
15:20 – 16:05
16:05 – 16:50